Gratis risicoanalyse
Offerte op maat
Professionele uitvoering
24u/24u Technische bijstand

Inbraakdetectie

_DSC0237

Wat bieden wij aan?

 • Inbraakbeveiliging volgens de INCERT normen (nummer B-1585)
 • Erkend installateur volgens de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (nummer 20-0854-50)
 • Alarmsystemen voor elke toepassing
 • Voor particulier, bedrijven, overheidsdiensten etc…

Wanneer u een partner voor inbraakbeveiliging onder de arm neemt, neemt u dan het risico dat bij een schadegeval alsnog discussies ontstaan?
Uiteraard niet. Daarom kiest u voor een erkende installateur, die uw installatie conform de voorschriften van de verzekeringsmaatschappijen kan uitvoeren.
Zo zorgt u dat er veel minder ruimte voor discussie is bij een schadegeval.
Bovendien heeft een erkend installateur als Trium voldoende know-how in huis om de inbraakbeveiliging binnen de opgelegde reglementeringen zo efficiënt mogelijk te realiseren en in te staan voor een professionele dienst na verkoop. Omdat uw eigendom uniek is en dus ook een unieke oplossing vergt, kan u bij Trium terecht voor een heel scala aan beveiligingssystemen. Volgens uw voorkeur kunnen alarmmeldingen doorgestuurd worden naar uw gsm of de meldkamer.
Wilt u volledige controle? Dan kan u uw alarmsysteem besturen vanop afstand via uw smartphone (via een applicatie of sms) of via de computer (beveiligde software).

_DSC0343

Bedraad of draadloos alarmsysteem

Bedrade alarmsystemen kunnen geïnstalleerd worden via bestaande of nieuwe kabels. Voor bedrijven die INCERT klasse 3 nodig hebben voor hun verzekering is een bedraad systeem de enige mogelijke oplossing.
Draadloze alarmsystemen zijn daarom veelal interessant voor particuliere klanten. Deze systemen zijn makkelijk te plaatsen in bestaande, afgewerkte panden maar kunnen ook voor tijdelijke locaties als een werfbeveiliging gebruikt worden.

Omtrekbeveiliging
Standaard oplossingen als raambeveiliging of alarmsysteem hebben als nadeel dat er vaak schade berokkend wordt alvorens een
indringer afgeschrikt wordt door de inbraakbeveiliging. Omtrekbeveiliging zorgt ervoor dat een indringer gedetecteerd wordt alvorens het pand te betreden.
Enkele mogelijkheden zijn gronddetectie, in de vorm van druksensoren onder de grasmat, en AIR (Active InfraRed) beams.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wij komen gratis langs om een risicoanalyse te maken.

Perimetrische en volumetrische detectie

De perimetrische detector biedt een plaatselijke beveiliging. Dit zijn veelal magneetcontacten die bijvoorbeeld op een deur, raam of poort worden aangebracht. In nieuwbouw projecten kunnen deze onzichtbaar ingewerkt worden .
Volumetrische detectoren controleren een ruimte op bewegingen door middel van bewegingsdetectoren met PIR (Passive InfraRed) en microgolf technologie.

Branddetectie aangesloten op het inbraaksysteem

Als er slechts enkele branddetectoren nodig zijn in een pand, dan kunnen deze rechtstreeks op het inbraaksysteem aangesloten worden. Er hoeft dan geen aparte brandcentrale geplaatst te worden maar er kan wel een contact gestuurd worden naar de inbraakcentrale.
Deze alarmeert vervolgens de meldkamer of stuurt een vocale- of tekstboodschap naar de gsm.
Ook CO detectie of gasdetectie is op die manier mogelijk.

Integratie

Een volledige integratie van brandalarm, camerabewakinginbraakbeveiliging enzoverder is mogelijk, evenals een integratie met domotica systemen.

Interventies

Indien mogelijk kan u rekenen op interventies door de installateur vanop afstand. Dit is de snelste oplossing, die u bovendien tijd en geld bespaart.
Is interventie vanop afstand niet mogelijk, dan kan u kiezen voor 24h/24h, 7d/7d technische ondersteuning ter plaatse.

Erkenning

 • IBZ
 • Incert

Wetgeving

Wie een alarminstallatie wil gebruiken, is er toe gehouden enkele wettelijke verplichte regels na te leven.  Het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2007) bepaalt de huidige regels vanaf 4 oktober 2007.

 

 

TOEPASSINGSGEBIED
Het nieuwe KB is van toepassing op:
 • goederenalarmsysteem: alarmsystemen bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen (klassiek inbraakalarm);
 • persoonsalarmsysteem: alarmsystemen bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (hold-up knoppen)

Het besluit is niet van toepassing op:

 • alarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem;
 • goederenalarmsystemen die niet geïnstalleerd zijn in een onroerend goed

Het is dus niet van toepassing op volgende alarmsystemen:

 • alarmsystemen voor voertugen;
 • alarmsystemen die uitsluitend brand-, gas- of rookontwikkeling signaleren

 

INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN HET ALARMSYSTEEM
Installatie

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteem installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten.

Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming.

 

Onderhoud

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen. Indien hij het niet zelf doet, moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming.

Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming geeft deze een attest af.

Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

 

AANGIFTE ALARMINSTALLATIE – MELDPUNT ALARMSYSTEMEN
 • Een gebruiker van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die niet aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, dient binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, dit aan te melden bij een meldpunt alarmsystemen. Hij moet alle verplichte informatie overmaken aan het meldpunt alarmsystemen. Ook wijzigingen van de informatie dienen binnen de 10 dagen te worden medegedeeld.
 • Voor een gebruiker (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, doet de alarmcentrale de aangifte.

De minister bepaalt de data waarop de meldingen aan dit meldpunt voor het eerst moeten worden verricht. Tot zolang kan je deze melding bij de politie doen.

 

ALARMMELDINGEN
 • Goederenalarm:
  • enkel indien het alarmsignaal het gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing of poging daartoe;
  • telefonisch aan het noodnummer (101 of 112) en niet naar het nummer van de Lokale Politie;
  • Vergunde  alarmcentrales en door de minister erkende interne alarmdiensten melden een alarm via een rechtstreeks noodnummer na een door de minister goedgekeurde verificatie.
  • Rechtstreekse alarmmelding voor goederenalarmen zijn verboden, enkel een uitzondering voor politiecommissariaten of de zetels van de Nationale Bank.
 • Persoonsalarm:
  • een alarmmelding van een persoonsalarm gebeurt enkel door een erkende alarmcentrale of een interne alarmdienst en enkel aan het rechtstreekse noodnummer na een door de minister goedgekeurde verificatie.
  • Rechtstreekse alarmmelding voor persoonsalarmen kunnen niet rechtstreeks aan het noodnummer worden gericht.

 

Uitgestelde behandeling van alarmoproepen

De beheerder van het noodnummer kan besluiten de alarmmeldingen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en die de verplichte inlichtingen niet heeft medegedeeld op een uitgestelde wijze te behandelen.

 

BELANGRIJK: WAT WERD ER NIET GEWIJZIGD?
 • De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat na elke alarmmelding er bij het beveiligde goed een persoon aanwezig is op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt.  Deze persoon is in staat:
  • de politie binnen te laten;
  • het alarmsysteem uit te schakelen.
 • Aan een alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van de hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen.
 • De buitensirene mag bij elk alarm slechts 3 minuten geluidssignalen geven, in geval van sabotage 8 minuten.
 • Een systeem uitgerust met een buitensirene moet ook uitgerust zijn met een buitenlicht.
 • Wanneer het alarm kennelijk niet het gevolg is van een binnendringing of poging daartoe, mag de buitensirene met alle mogelijke middelen worden geneutraliseerd, zonder echter in een gebouw dat als woning wordt gebruikt te mogen binnendringen zonder de toestemming van de bewoner of contactpersoon.

 

Regelgeving: KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (BS 4 juni 2007)

DIENSTEN

 • Brand- en gasdetectie

 • Camerabewaking

 • Toegangs- en tijdsregistratie

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wij komen gratis langs om een risicoanalyse te maken.